Instytut Historii im. Wojtka Kulika

Bliżej i dalej od Grabowca; Grabowiec - historia i nie tylko; history and more…


English Version  
Panorama centrum Grabowca

Instytut Historii im. Wojtka Kulika; Historia regionu; Grabowiec - historia i nie tylko; Grabowiec - history and more…
     Jest to miejsce, w którym są i będą gromadzone informacje o Grabowcu oraz o bliższych i dalszych miejscowościach. Portal informacyjno-historyczny jest tworzony na bieżąco.
     Każdy może tworzyć jego zasoby poprzez przesyłanie informacji i ciekawostek, a także przekazywać zdjęcia do umieszczenia na stronie (zdjęcia po zeskanowaniu są oddawane właścicielowi). Można także przesyłać informacje o osobach znajdujących się na publikowanych zdjęciach, oraz o czasie lub miejscu wykonania danego zdjęcia.
     Po co to wszystko? Kolejne pokolenie będzie mogło dowiedzieć się o dawnych mieszkańcach naszej miejscowości. Warto utrwalić takie fakty dla następnych pokoleń.
Henryk Kulik
Henryk Kulik (poczta)

Kalendarz
 • Wojtek
 • Portal Świat, przestrzeń, ...

  Szwecja oczami Lucyny Zawalskiej

  Aktualności-co nowego w Instytucie?
  Aktualizacja z dnia: 23.07.2017.
  •    Dodano foto galerie:"Cmentarz w Lipsku", "Cmentarz w Mikołowie-Paniowach".
  Aktualizacja z dnia: 20.07.2017.
  •    Dodano foto galerię "Cmentarz Rakowicki w Krakowie".
  Aktualizacja z dnia: 12.07.2017.
  •    Kontynuujemy przesuwanie ciężkości zasobów Instytutu w kierunku jednej domeny: rodzinakulik.eu.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 7080 biogramów.
  •    "Grabowiec na przestrzeni dziejów".
  Aktualizacja z dnia: 07.07.2017.
  •    Rozpoczęliśmy przesuwanie ciężkości zasobów Instytutu w kierunku jednej domeny: rodzinakulik.eu.
  •    "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych".
  Aktualizacja z dnia: 26.06.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 6935 biogramów.
  Aktualizacja z dnia: 06.06.2017.

     Prawdopodobnie parafianie komarowscy nie wiedzą, że na cmentarzu przykościelnym pochowany jest ich dawny kapelan ks. Michał Wiśniewski, który zmarł 9 lutego 1798 roku.
  •    "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych" (dział: "Świat, przestrzeń, ...").
  •    "Monografia parafii rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Komarowie" (dział: "Świat, przestrzeń, ...").
  Aktualizacja z dnia: 28.05.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 6658 biogramów.
  Aktualizacja z dnia: 18.05.2017.
  •    Zdjęcia z roku: 1935.
  Aktualizacja z dnia: 11.05.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 6389 biogramów.
  Aktualizacja z dnia: 25.04.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 6162 biogramy.
  Aktualizacja z dnia: 20.04.2017.
  •    Dzięki uprzejmości Jacka Augustyniaka możemy obejrzeć rodzeństwo Tuszowskich na zdjęciu z około 1909 roku.
  Aktualizacja z dnia: 10.04.2017.
  •    Zdjęcia z roku: 1934.
  Aktualizacja z dnia: 08.04.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 5585 biogramów.
  •    "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych" (dział: "Świat, przestrzeń, ...").
  •    Zdjęcia z roku: 1933.
  Aktualizacja z dnia: 26.03.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 5535 biogramów.
  Aktualizacja z dnia: 28.02.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 5410 biogramów.
  •    "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych" (dział: "Świat, przestrzeń, ...").
  Aktualizacja z dnia: 14.02.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 5323 biogramy.
  Aktualizacja z dnia: 29.01.2017.
  •    "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych", t. 1 (dział: "Świat, przestrzeń, ...")
  Aktualizacja z dnia: 23.01.2017.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 5188 biogramów.
  •    "Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych" (dział: "Świat, przestrzeń, ...")
  Aktualizacja z dnia: 08.01.2017.
  •    "Monografia parafii greckokatolickiej i prawosławnej św. Mikołaja Biskupa Mireńskiego (z Miry) w Świdnikach".
  •    "Monografia parafii greckokatolickiej Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu".
  Aktualizacja z dnia: 06.01.2017.
  •    Zdjęcia powoli powracają, tym razem z roku: 1931, 1932, .....
       Uwaga! Dostępne są tylko zdjęcia z opisem New. Kolejne będą sukcesywnie ponownie udostępniane.
  •    "Grabowiecki Słownik Biograficzny": 5130 biogramów.
  •    "Monografia rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja w Grabowcu", t.1, 2.
  •    "Grabowiec na przestrzeni dziejów" (w szczególności zobacz: list, z 1911 roku, Michała Grzesiuka z Grabowca, w którym opisał życie w Grabowcu).

  Grabowiec z "lotu ptaka" autor Tomasz Pedowski

  Parafia w Komarowie, www.parafiakomarow.pl

  Linki; Links
  Pieczęć z 1564
  Wyk. Renata Kulik
  Monografie Grabowca i nie tylko

  Grabowiecki Słownik Biograficzny

  Dzieje Grabowca na przestrzeni dziejów

  Kościół rzymskokatolicki - parafia św. Mikołaja w Grabowcu
  Parafia w Grabowcu

  Kościół rzymskokatolicki - parafia św. Anny w Tuczępach

  Kościół rzymskokatolicki - parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdeszynie

  Kościół greckokatolicki - parafia Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu

  Kościół greckokatolicki - parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bereściu

  Kościół greckokatolicki/prawosławny - parafia greckokatolicka i prawosławna św. Mikołaja Biskupa Mireńskiego (z Miry) w Świdnikach

  Kościół prawosławny - parafie w gminie Grabowiec

  Czy wiesz, że?; Do you know that...?
  • Na terenie współczesnej gminy Grabowiec funkcjonowały trzy parafie prawosławne w Grabowcu, Bereściu i Tuczępach.
  • Święto Męczenników Chełmskich i Podlaskich przypada na pierwszą niedzielę czerwca.
  • Wśród Męczenników jest ksiądz z Grabowca - ks. Paweł Szwajko i jego żona Joanna.

  Historia Grabowca - dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … (pdf) /materiały czasowo niedostępne/

  Historia Grabowca, zdjęcia

  Kalendarium

  Foldery, artykuły

  Grabowczanie w świecie

  Historia Grabowca - książki, opracowania
  Służba zdrowia (jeden tom) Kultura (jeden tom) Kościół

  Panorama centrum Grabowca

  Co nowego w historii Grabowca?
      Joel Luis Borsuk z Brazylii przesłał nam pierwsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, żyjących w 2017 roku, dzieci Stanisława Borsuka i Felicji z Wronków.

      Dołączył do nas Dariusz Pawłoś, który wskazał nowe źródła dla nas ciekawe.

      Dołączyła do nas pasjonatka genealogii Elżbieta Maciejowska-Rozłucka, która opracowała drzewo rodziny Franczewskich z Zamojszczyzny i może przekazać informacje osobom zainteresowanym.

      Cieszymy się ze stałej współpracy z wieloma pasjonatami genealogii, w szczególności z Beatą Skawińską-Migacz, Barbarą Sikorską, Dariuszem Januszkiem, Jackiem Piotrem Białkowskim, Jackiem Augustyniakiem, Ryszardem Karczmarczukiem, ...

      Odszukaliśmy dwójkę dzieci Piotra Kamińskiego (naczelnika powiatu hrubieszowskiego), którego pomnik na cmentarzu przez wiele lat przechylał się.

      Nawiązał z nami kontakt Joel Luis Borsuk z Brazylii - potomek Kazimierza Borsuka, kowala z Grabowca, który w 1812 roku wyemigrował do Brazyli.

      Na cmentarzu w Grabowcu jest pochowana matka długoletniej nauczycielki Heleny Ficińskiej - Agnieszka Pokrywka. Pytanie, czy ktoś znajdzie nagrobek?

      W 1927 roku, według artykułu zamieszczonego w Gazecie Świątecznej, mieszkańcy gminy Grabowiec życzyli by sobie, żeby wójt z urzędem gminy i radą gminną zajęli się porządkiem w miasteczku Grabowcu i uporządkowaniem dróg w gminie. „...toż na drodze do Grabowca można kark skręcić, takie tam wyrwy i doły! W miasteczku zaś błoto tak okropne, że ludzie więzną w niem z wozami. Przecież gmina zbiera od wielu lat targowe, a nawet bajory nie pozasypywane. Czy gmina ma wyrównywać niedobory dochodem z targów? Tak być nie powinno. Przecież ludzie okoliczni warci są tego, żeby mieli jaki-taki postój za te pieniądze, co je na targach składają gminie. Niechże gmina Grabowiec o tem pomyśli!

      W 1904 roku w Grabowcu był posterunek ziemskiej straży dla dwóch gmin: Grabowca i Miączyna.

      Rok 2016. Wielką niespodziankę zrobił Jacek Augustyniak - wnuk Metodego Augustyniaka, rządcy dóbr Siedlisko. Przysłał kolekcję bardzo ciekawych zdjęć.

      Henryk Weychert, dziedzic dóbr Szystowice, tak m.in opisywał życie w jego dobrach na początku XX wieku: We wsi Szystowice, w pow. Hrubieszowskim, mężczyźni nosili dawniej włosy do ramion, dziś strzygą je krótko; brody noszą tylko żebracy. Więcej w: "Grabowiec na przestrzeni dziejów".

      Rok 2016. Ważne wydarzenie, otrzymaliśmy materiały od wnuka lekarza Włodzimierza Stankowa: Sergieja Matwiejczuka.

      W 1786 roku rajcy miasta Grabowca uchwalili powołanie stróża nocnego na okres całego roku, tak aby ochronić mieszczan od nocnej straty.

      W 1997 roku tablica nagrobna Onufrego Węgleńskiego została wykopana podczas prac przy budowie rurociągu i została umieszczona w izbie pamięci przy GOK w Siedliszcz. Onufry zmarł w 1828 roku (około) w Mogielnicy i został pochowany na cmentarzu unickim w Mogilnicy (gmina Siedliszcze). Jego żona Tekla z Baranowskich, dziedziczka Ornatowic zmarła 29 grudnia 1837 roku, w domu Wincentego Nowakowskiego, w Szystowicach. Została pochowana na cmentarzu w Grabowcu. Ich losy powiązałem w Grabowieckim Słowniku Biograficznym. Mam nadzieję, że choćby trochę odtworzę ich życie.

      Burmistrz miasta Grabowca, Józef Sebowicz, z urzędu donosi naczelnikowi powiatu hrubieszowskiego (a ten następnie do gubernatora cywilnego lubelskiego), że 26 czerwca 1863 roku, o godzinie czwartej rano, wpadł do miasta Grabowca – ze strony Bereścia – konny oddział powstańców w liczbie kilku, mających dobre konie i uzbrojenie (pałasze, rewolwery, karabinki). Powstańcy szukali burmistrza, którego następnie zapytali o drogę do Żukowa. Natomiast wójt gminy Grabowiec, doniósł naczelnikowi, że tego samego dnia przez całą gminę Grabowiec przeszedł oddział powstańców, który skierował się w stronę wsi Tuczępy.

      W 1777 roku w mieście Grabowcu pilnował porządku miejski strażnik nocny.

      Kiedyś garnęło towarzystwo do ołtarza, 20 stycznia 1883 roku było sześć ślubów w kościele parafialnym w Grabowcu a 13 maja tego roku pięć. 13 lutego 1887 roku do ołtarza stanęło osiem par.

      W 1855 roku Jan Tadeusz Lubomirski uważał, że są dwie wsie Skomroch, jedna w powiecie sokalskim a druga w grabowieckim. Skąd pochodziło bardzo wielu skomrochów, bardów słowiańskich.

      Wyczytane z akt metrykalnych: "Na Dworze Grabowieckim zwanym Siedlisko"

  Więcej w opracowaniach

  Słowa, słowa, ...

  Podziękowania

  O stronie

  Webmaster (hkulik@rodzinakulik.eu)
  :  Henryk Kulik (2008-2017)

  Uwaga
       Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.