1872 rok – budowa dworu w Szystowicach. Dwór ten wybudowany został w wystroju eklektycznym. To murowany, parterowy obiekt z portykiem i czteroboczną wieżą. Na początku XX wieku dwór został rozbudowany.

Dodaj komentarz