1874 rok – ukazanie się artykułu o Grabowczyku, w którym możemy przeczytać: „Chronicznym złem w tej okolicy jest brak robotnika i czeladzi dworskiej”.

Dodaj komentarz