1899 rok – w Grabowcu rodzi się pomysł utworzenia i wybudowania ludowej herbaciarni. Nieznana jest jednak lokalizacja, w jakiej herbaciarnia się mieściła. Wiadomo jednak, że funkcjonowała ona w latach 1903 – 1904. W 1903 roku sprzedawcą w herbaciarni był Jan Czubara.

Dodaj komentarz