1927 rok – w Gazecie Świątecznej ukazuje się artykuł, w którym mieszkańcy Grabowca przedstawiają swoje zażalenia dotyczące funkcjonowania ich miejscowości. Prośby swoje kierują pod adresem Wójta wraz z Urzędem Gminy i Rady Gminy i dotyczą one głównie porządku na terenie miasteczka Grabowiec oraz stanu dróg należących do gminy w tejże miejscowości. Na łamach gazety możemy przeczytać: . „…toż na drodze do Grabowca można kark skręcić, takie tam wyrwy i doły! W miasteczku zaś błoto tak okropne, że ludzie więzną w niem z wozami. Przecież gmina zbiera od wielu lat targowe, a nawet bajory nie pozasypywane. Czy gmina ma wyrównywać niedobory dochodem z targów? Tak być nie powinno. Przecież ludzie okoliczni warci są tego, żeby mieli jaki-taki postój za te pieniądze, co je na targach składają gminie. Niechże gmina Grabowiec o tem pomyśli!”.

Dodaj komentarz