Linia czasu miejscowości Grabowiec

  • 26 czerwca 1863 roku, godz. 4:00 rano – konny oddział kilku powstańców z uzbrojeniem w postaci pałaszów, karabinków oraz rewolwerów oraz z dobrymi końmi najeżdża na miasto Grabowiec od strony Brześcia. Owi powstańcy poszukują burmistrza, którego chcą zapytać o drogę do Żukowa. O tym wydarzeniu ówczesny burmistrz miasta Grabowiec – Józef Sebowicz informuje naczelnika powiatu hrubieszowskiego, który to z kolei donosi do gubernatora cywilnego lubelskiego. Wójt gminy Grabowiec z kolei donosi do naczelnika powiatu hrubieszowskiego o przejściu oddziału powstańców przez gminę Grabowiec oraz o fakcie, że powstańcy skierowali się w stronę wsi Tuczępy.

  • 1855 rok – Jan Tadeusz Lubomirski informuje, że wieś Skomroch znajduje się nie tylko w powiecie grabowieckim, z której to wywodziło sie wielu skomrochów, bardów słowiańskich. Druga wieś Skomroch znajdować się ma w powiecie sokalskim.

  • 1854 – 1855 – na lata te przypada jedno z wielu centrum epidemii cholery, która panowała między innymi w Grabowcu.

  • 1852 rok – jedyne lasy miejskie w powiecie hrubieszowskim to urządzone lasy miasta Grabowca, zajmujące powierzchnię 681 morgów.

  • 1845 rok – w mieście Grabowiec utworzony zostaje przetarg na budowę remontu ujeżdżalni wojskowej.

  • 22 lipca 1816 roku – u notariusza Ludwika Popławskiego w Hrubieszowie sporządzony zostaje akt notarialny, w którym to Stanisław Antoni Batowski zobowiązuje się do wybudowania cerkwi murowanej na terenie Świdników.

  • 1811 rok – Żydzi, m.in. szynkarz Jonasz Fisz wraz z Rodziną zamieszkują dom dworski, zwany również ratuszem w Grabowcu.

  • 17 października 1809 roku – odbycie się przysięgi nowych burmistrzów, którzy zostali wybrani kilka miesięcy wcześniej, na rozkaz „Wielmożnego Dziedzica Dobrodzieja”. Słowa roty przysięgi składanej przez burmistrzów brzmiały: „My Józef Nowicki, Jakub Wysocki Przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i Nayiasnieyszemu Napoleonowi wielkiemu Cesarzowi Naszemu Jako y całemu Pospolstwu Miasta tegoz Grabowca – Jako My wiernie wszystkie tak to potaiemne jak i widoczne potrzeby rzetelnie na zadne przekupienie, w każdych zachodzących potrzebach i Interesach utrzymywac nie zwazaiąc na Brata, Ojca, Krewnego, Dobrodzieja i Nieprzyiaciela, w zachodzących potrzebach i Interesach utrzymowac – w zachodzącym uszkodeniu bronic i cotylko będzie potrzeba całość tegoz Miasta Grabowca doskutku przyprowadzac obowiązujemy się y przyrzekamy tak nam Boze dopomóż y niewinna Męka iego”.

  • 15 czerwca 1807 roku – wybór nowych ławników oraz złożenie przez nich przysięgi. Ławnicy stali się ławnikami przysięgłymi po wypowiedzeniu słów: „My niżej wyrażeni od Pospulstwa Miasta Grabowca jako; y Gury Grabowieckiey będąc obrani za ławników Jędrzej Orzechowski, Piotr Duda, Prokop Czausz, Grzegorz Giera, Gabriel Wilczyński, Paweł Buczkowski przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu y Nayiaśnieyszemu Monarsze Naszemu Franciszkowi IIu Jako y Całemu Pospulstwu Miasta Grabowca y Góry Grabowieckiey, Jako wiernie, wszystkie, tak to potajemnie, jak y widoczne …(wyraz nieczytelny) … y potrzeby, na żadne przekupienie w każdych zachodzących potrzebach y w każdych rozkaz od zwierzchności Naszej Miejscowey posłuszemi bydź przyrzekamy y obowiązujemy się Tak Nam Boże dopomóż y niewinna Męka Jego”.

  • 1791 rok – mieszkańcy m.in. z Czechówki nazywani są zagranicznymi przez grabowieckich mieszczan.